Please submit your menu choices when you RSVP.

Anfon eich dewision bwydlenni chi pan dych chi ateb os gwelwch chi'n dda.

Starter

Cyrsiau Cyntaf

Warm Tartlet of Onion Marmalade topped with Caerphilly Cheese on a bed of Rocket with Balsamic Glaze.

Tarten Cynnes o Marmaled Nionyn gyda Chaws Caerffili ar wely o Roced gyda Gwydredd Balsamic.


Homemade Chicken Liver Paté served with a Spiced Orange Chutney & Freshly Baked Breads.

Pate Afu Cyw Iâr gwneud gartref gwasanaethu gyda Siytni Orange Sbeislyd a Bara Ffres.

Main Course

Prif Gyrsiau

Traditional Roast Pembrokeshire Turkey with Cranberry & Pork Stuffing.

Rhost Twrci Sir Benfro Traddodiadol gyda Stwffin Llugaeron a Porc.


Welsh Lamb Shank with Redcurrant & Rosemary Jus.

Coes Oen Cymru gyda Chyrens Coch a Jus Rosemary.


Vegetarian Option: Mushroom & Walnut Terrine with a Mixed Herb Vegetarian Gravy & Traditional Roast Trimmings.

Opsiwn Llysieuol: Madarch a Pherlysiau Cymysg a Chnau Ffrengig Terîn gyda Grefi Llysieuol a Trimins Rhost Traddodiadol.

Dessert

Pwdin

Chef's Sticky Toffee Pudding drizzled with a Penderyn Whisky Butterscotch Sauce.

Pwdin Taffi Gludiog Cogydd wedi ei Bwrw Glaw Mân gyda Saws Menyn Chwisgi Penderyn.


A Trio of Chocolate Desserts - Chocolate Cup Mousse, Profiterole Choux Bun & Gower Cottage Chocolate & Walnut Brownie.

Mae Trio o Bwdin Siocled - Mousse Cwpan Siocled, Bynsen Profiterole Choux a Siocled Cottage Gwyr a Chnau Ffrengig Brownie.

Children's Meals

Children under 12 have the choice of either a half portion of the starters, main courses and desserts listed above, or a children's meal from the selection below.

Prydau Bwyd i Plant

Mae plant o dan 12 oed yn cael y dewis o naill ai hanner cyfran o'r cyrsiau cyntaf, prif gyrsiau a phwdinau a restrir uchod, neu y prydau bwyd i blant gan y detholiad isod.

Chicken Nuggets (100% chicken) served with a choice of Mashed Potato or Chips, Peas or Beans, followed by Joe's Vanilla Ice Cream.

Nygets Cyw Iâr (100% cyw iâr) weini gyda dewis o Tatws Stwnsh neu Sglodion, Pys neu Ffa, wedi'i ddilyn gan Hufen Iâ Fanila Joe.


Pork and Leek Sausage served with a choice of Mashed Potato or Chips, Peas of Beans, followed by Joe's Vanilla Ice Cream.

Porc a Chennin Selsig weini gyda dewis o Tatws Stwnsh neu Sglodion, Pys neu Ffa, wedi'i ddilyn gan Hufen Iâ Fanila Joe.


Fish Fingers served with a choice of Mashed Potato or Chips, Peas or Beans, followed by Joe's Vanilla Ice Cream.

Bysedd Pysgod weini gyda dewis o Tatws Stwnsh neu Sglodion, Pys neu Ffa, wedi'i ddilyn gan Hufen Iâ Fanila Joe.


Home Honey Roasted Ham served with a choice of Mashed Potato or Chips, Peas or Beans, followed by Joe's Vanilla Ice Cream.

Hafan Mêl Ham Rhost weini gyda dewis o Tatws Stwnsh neu Sglodion, Pys neu Ffa, wedi'i ddilyn gan Hufen Iâ Fanila Joe.


Tomato Pasta, followed by Joe's Vanilla Ice Cream.

Pasta Tomato, wedi'i ddilyn gan Hufen Iâ Fanila Joe.